CITI

2016
Congreso Virtual Internacional Sobre Transformación e Innovación

Comité


Comité científico internacional

Jean Michel Larrasquet (Francia)
Klaus North (Alemania)
Luxio Ugarte (España)
Javier Castro (España)
Yudaly Stable (Cuba)
Carlos Ruiz Burgos (USA)
Francisco Santillán Campos (México)
Jorge Salazar Cantón (México)
Valentín Alonso Novelo (México)
Silvestre Fernández Ruiz (México)

Comité organizador

Gustavo Barredo Baqueiro (México)
Luis Barrera Ramírez (México)
Teresa Sabido Domínguez
Jorge Salazar Cantón (México)